top of page

Bio-Mens

Bio-Mens is een vereniging die het reilen en zeilen van de academische wereld dichter bij het brede publiek wil brengen. Al sinds 1975 wordt wetenschapscommunicatie door deze groep enthousiastelingen hoog in het vaandel gedragen. Hieruit ontstond in 1992 het tijdschrift MENS (Milieu, Educatie, Natuur en Samenleving).

Al sinds 2009 draait Marjolein als vrijwilliger mee in het team. Eerst schreef ze tijdens haar zomervakantie enkele wetenschappelijke dossiers voor de vereniging, nu trekt ze als redacteur mee hun nieuwste project: de website www.biomens.eu, waar ze samen met Geert Potters zorgt voor toegankelijke wetenschappelijke blogs.

Enkele nummers waar Marjolein aan meewerkte
Mens.png
73N.png
Op weg naar Mars - Tussen droom en daad, met veel praktische bezwaren

 

Op 30 oktober 1938 zorgde een hoorspel op de radio voor heel wat opschudding in de Verenigde Staten. Alsof ze luisterden naar een live reportage, kregen de mensen een verslag te horen over de landing van marsmannetjes en hun campagne om de aarde over te nemen. Al ging het maar over het bekende War of the Worlds van H.G.Wells uit 1898, toch geloofden vele mensen dat de berichten echt waren. Sommigen beweerden achteraf zelfs dat ze lichtflitsen gezien hadden en rook konden ruiken. Binnen een maand had het nieuws van de paniek zich over de hele wereld verspreid... De mededeling na de uitzending dat het maar een een hoorspel was om Halloween te vieren, kon de paniekreacties niet stoppen. Maar hoe zouden we echt reageren als er leven bestond op Mars en het ons kwam bezoeken?

79N.jpg
Bijenzaken aan ons hoofd - Over lief en leed van een nijver insect

De lente deed haar intrede. We genieten van de eerste terrasjes, bloesems, sprieten en knoppen. Misschien doken er zelfs al wat ergerlijke beestjes op bij een picknick? Met deze editie van MENS nodigen we je uit om even stil te staan bij de jaarlijkse omwenteling naar een fleurig en geurig seizoen. Of beter: bij een klein radertje dat er een cruciale rol in speelt: de bij.

De bij speelt een niet te onderschatten rol in onze voedselvoorziening. Haal de bij weg en het assortiment op ons bord zie je zo wegsmelten.  Ze zijn je aandacht dus dubbel en dik waard. We hopen dan ook dat deze MENS je kan overtuigen dat bijen allesbehalve 'gewoontjes' zijn.

Misschien dat je na het lezen van dit nummer toch even nadenkt voor je bloemetjes plukt of mept naar een vliegende bezoeker van je zoete boterham.

82N.jpg
Eerlijk eten - Een kunst voor de 21e eeuw

Kom even mee naar 2050. Er lopen dan zo'n 9 miljard mensen rond op onze planeet. Er heersen grote watertekorten en een groot deel van de wereld lijdt honger. Een scène uit een rampenfilm? Of een realistisch scenario?

Feit is dat de wereldbevolking zal blijven groeien en tegen het jaar 2050 waarschijnlijk 9 miljard mensen of meer zal tellen. Meer aardbewoners betekent ook: meer vraag naar voedsel. Tegelijk groeit de overtuiging dat we minder water moeten verbruiken en minder broeikasgassen in de lucht brengen. Welke oplossing is er voor al deze kwesties?

bottom of page